Piratpartiet har nu fler medlemmar än Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Den senaste medlemsruschen kom sedan Tankafetast länkat till Piratpartiets Facebooksida efter att ha utsatts av en polisrazzia och fått sin verksamhet nedstängd.

Piratpartiet hade runt 50 000 medlemmar inför EU-valet 2009. De har en bit kvar dit i dag. Och eftersom det är gratis att bli medlem är det svårt att bedöma vad ett medlemskap egentligen betyder för den enskilde och om det har någon som helst bäring på riksdags- och EU-valen om 18 månader.

För att vara relevanta i kommande val och kunna attrahera fler väljare behöver Piratpartiet breddas. Det arbetet pågår nu. PP har tagit ställning för en humanare narkotikapolitik. Det står också för en rimlig EU-kritik.

Samtidigt fortsätter Piratpartiet att fokusera på de så kallade piratfrågorna: frihet på internet, rättssäkerhet och grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. Frågor som inget annat parti (i synnerhet inte något av riksdagspartierna) visar något intresse för. Dessa frågor är rena ödesfrågor eftersom Sverige, precis som den övriga civiliserade världen, håller på att utvecklas till en fullskalig övervakningsstat. Teknik som för tankarna till övervakningen i filmen Minority Report finns redan och det är svårt att se hur framtidens politiker ska kunna avstå från att använda den.

PP måste göra en vansklig balansövning då partiet aldrig placerat sig på vänster-höger-skalan utan utifrån ett fåtal viktiga sakfrågor har lockat väljare från både höger och vänster. Ju fler frågor som partiet tar ställning i, desto svårare blir det att inte profilera sig som ett höger- eller vänsterparti. Det är också svårt att se hur PP ska kunna vinna tillräckligt många väljare utan att diskutera de frågor som de flesta trots allt bryr sig mest om – ekonomin, vården och skolan.

Men tanken att stå lite vid sidan om är förstås sympatisk. Den svenska blockpolitiken är inte bara skadlig, den är bedövande tråkig. Vi behöver idédrivna partier som tar tydlig ställning i viktiga sakfrågor och driver dem med principiell frenesi. Piratpartiet började som ett sådant parti och hade stora framgångar i EU-valet 2009. Det återstår ännu att se om det är en framkomlig väg även på nationell nivå.

Piratpartiet i riksdagen skulle förändra den politiska kartan i Sverige. Politikerna skulle bli tvungna att börja prata idéer och värderingar igen. Det vore en vinst för demokratin.