Sedan Mo Yan (莫言) fick Nobelpriset i litteratur har västvärlden varit mer intresserad av vilken inställning han har till den kinesiska regeringen än av hans böcker.

Det blir lite märkligt att just en kinesisk författare ska ställas till ansvar, frågas ut och förväntas ta ställning i politiska frågor. Vad tycker han om den kinesiska censuren? Om demokrati och yttrandefrihet? Om Liu Xiaobo? Frågorna har varit många. Nyfikenhet är en sak, men detta har gått utöver det.

Mo Yan fick litteraturpriset för det han åstadkommit litterärt, inget annat. Överlag har han svarat rimligt på alla frågor som rör den kinesiska censuren. Att censur existerar överallt, bara i olika grad, är sant om vi i begreppet även räknar in sådant som inte får sägas, skrivas, fotograferas och så vidare i vår del av världen.

Mo Yans inställning till den kinesiska regimens censur har dock inget med litteraturpriset att göra. Och det är svårt att föreställa sig en amerikansk författare få frågor om hur han ser på Patriot Act, Irakkriget och Guantánamo.