Vi sköljs över en våg av andra världskriget- och Hitlerlitteratur. Utgivningstakten måste vara rekordhög.

Det mesta är inte mycket att ha, men det finns strålande undantag. Som Saul Friedländers Tredje riket och judarna (i två mastodontdelar), The Origins of the Final Solution av Christopher R. Browning och Ian Kershaws Slutet: Hitlers Tyskland 1944-1945 (i svensk översättning 2012). Detta är böcker som dyker djupare, som bryr sig om de mänskliga öden som kriget och Förintelsen faktiskt i grunden handlar om men samtidigt förklarar den komplexa byråkratiska apparat som möjliggjorde allting.

Kershaw undersöker i Slutet: Hitlers Tyskland 1944-1945 hur den nazistiska staten kunde fortsätta att fungera och krigsansträngningen upprätthållas långt efter att det var uppenbart för de allra flesta, såväl militärer som civila, att kriget var förlorat. Svaret är föga förvånande komplicerat: ett skärpt förtryck mot varje tillstymmelse till oliktänkande, tidigare trohetsförklaringar till Hitler (och förnyade sådana efter attentatet mot Führern i juli 1944), rädsla för Röda armén och en förtvivlad tro på en spricka hos de allierade om bara deras förluster blev tillräckligt kännbara är några förklaringar till det hårdnackade tyska motståndet.

Det är svårt att ta in alla scener ur det krig som rasade i Europa, på andra sidan Östersjön, från sommaren 1944 till våren 1945. Slakten på slagfältet var fruktansvärd med hundratusentals döda varje månad. Och civila drabbades lika hårt. Det är bilderna från dagens Syrien upphöjda i kvadrat. Under de sista månaderna 1944 förlorade Tyskland fler soldater än vad de gjort i det brutala kriget mot Sovjetunionen under de tre föregående åren. Säkerhetstjänsten undersökte fortlöpande stämningen i befolkningen och kunde konstatera att bombkriget slet mest på människors nerver och väckte vrede mot partiet.

Tysklands kapitulation blev total. Sannolikt har det tillsammans med denazifieringen hjälpt dagens tyskar att bearbeta sitt arv. Här är Tyskland ett föredöme. Ty Röda arméns våldtäkt på Tyskland är något som dagens Ryssland inte vill kännas vid. Det beräknas att var femte tysk kvinna i Tysklands östra delar, som först erövrades av ryssarna, våldtogs. Ryssarna kände ett ”besinningslöst hat” så fort de nådde tysk mark och tänkte inte spara på krutet när de hämnades sina landsmän.

Andra världskriget fortsätter att fascinera oss. Det är ju det ”bästa” kriget – och tvivelsutan det värsta.