Som bekant håller Centralkommitténs Propagandadepartement (中共中央宣传部) de kinesiska medierna i ett järngrepp. Så hårt att även den avgående premiärministern Wen Jiabao censurerats vid flera tillfällen, bland annat när han i augusti 2010 i Shenzhen (深圳) talade om behovet av politiska reformer.

Mot bakgrund av detta är demonstrationerna för pressfrihet i Guangzhou (广州) i relativt liberala Guangdongprovinsen unika. De brukar aldrig få hållas, men ännu har myndigheterna inte ingripit. Däremot har regimtrogna strömmat till för att ge stöd åt partiet. Munhuggandet mellan demonstranter för pressfrihet å ena sidan och för Kommunistpartiets repressiva linje å den andra har varit välbevakat.

Det var en utbytt ledarartikel i Nanfang Zhoumo (南方周末) som utlyste ilskan hos journalisterna. Protesterna riktas mot censuren av pressen, vilken gör att bland annat journalister ägnar sig åt självcensur, men blir automatiskt en knuten näve mot hela den omfattande censur som drabbar alla delar av det kinesiska samhället.

Att nyheter om demonstrationen i sig har censurerats (eller snarare getts en annan innebörd) i kinesiska medier visar förstås att censuren står lika stark som tidigare. Men förhandlingar sägs pågå mellan företrädare för journalisterna och propagandadepartementet. Kraven från förstnämnda sägs inte handla om att helt beröva Kommunistpartiet kontrollen över medierna utan snarare att lätta något på partiets strupgrepp.

Det är en viktig balansgång. Att ifrågasätta KKP:s maktinnehav kommer inte på fråga. Det gjorde heller inte demonstranterna på Himmelska fridens torg 1989. Ändå slutade deras krav på större frihet i en massaker. Den som demonstrerar öppet tar därför alltid en risk. Demonstrationerna i Guangzhou är därför modiga.

Ledarskiftet har fött förhoppningar om att Xi Jinpings ledarskap inte bara ska handla om fortsatta ekonomiska reformer utan även en något lösare politisk kontroll.

Om dessa förhoppningar infrias eller inte återstår att se. Just nu gör vi nog klokt i att vara mycket återhållsamma i våra förväntningar.