Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven fick nyligen chansen att redogöra för partiets profilfrågor framgent. Svaret blev: jobb och utbildning.

Frågorna hänger ihop. Socialdemokraternas mål är att alla fler ska bli behöriga till gymnasiet och att fler ska ta studenten. Minst varannan ska läsa vidare efter gymnasiet. Så ska fler också få jobb, är tanken. På SVT:s fråga om vad som ska hända med de som faktiskt inte vill plugga vidare svarade Löfven bara att det gäller dem också. Alla ska med.

Stefan Löfven är noga med att påpeka att det inte handlar om att pressa eleverna (högre krav vore ju en hemsk tanke). Målet är att fler ska läsa vidare och göra det ”utifrån sina förutsättningar”, menar Löfven. Kort sagt ska Sverige ha en högskola för alla.

Vad krävs för att helst alla både ska vilja och kunna plugga vidare? Att kravnivån på högre utbildning sänks. Just det som redan har hänt och fått katastrofala konsekvenser. Lärare på högskolor och universitet larmar om att studenterna inte bara har bristfälliga förkunskaper i det ämne de ska läsa utan även har så usla kunskaper i svenska att de knappt kan författa en text eller förstå tentamensanvisningar. Detta är konsekvensen av en flummig grundskola och en högskola för alla.

Samtidigt hävdar Fredrik Reinfeldt att Sverige behöver fler enkla jobb men att lönerna inte får sänkas. Tvärtom ska Sverige vara ett land där lönerna höjs. Hur detta ska gå ihop vete fåglarna. Problemet är att vi i dag har en ”överutbildad” befolkning utan att det nödvändigtvis betyder att vi har en välutbildad befolkning. De flesta läser vidare, men kunskapsnivåerna i skolan sjunker – vilket resulterat i en ”gymnasiefiering” av universitetsutbildningarna.

Det finns inget självändamål i att alla läser vidare efter avslutade gymnasiestudier. Högre utbildning ska finnas för de som är motiverade och har kapaciteten att klara de krav som ska ställas på studenter i en högre utbildning.

För alla som inte är studiemotiverade är praktiska utbildningar, praktik- och traineeprogram tänkbara alternativ. Det enda parti som någotsånär tycks ha greppat helhetsbilden är Folkpartiet.  

Tidigare bloggat i ämnet:
Effekterna av en högskola för alla
Jämställdhetsdevis sänker utbildningskvaliteten