”Vi i Piratpartiet vill att alla voteringar i Europaparlamentet ska vara ”roll call votes”. Det är ett demokratiskt anständighetskrav att medborgarna skall kunna ta reda på hur deras representanter har röstat i varje enskild votering.”

Piratpartiets MEP Christian Engström tar ställning för offentliga omröstningar i Europaparlamentet. Bakgrunden är att parlamentets talman, Martin Schulz, föreslagit att omröstningen om EU:s budget (som alltså berör 500 miljoner människor) borde hållas hemlig. Orsaken är att medlemsstaterna pressar sina respektive ledamöter att rösta så att det egna landet tjänar så mycket som möjligt på budgeten. Dessutom skulle ledamöterna, om det framkom att de röstat för mer pengar till EU, får svårt att bli återvalda nästa år, menar Schulz.

Martin Schulz personifierar det där EU som ser med förakt på öppenhet och demokrati. Åter igen är medlemsstaterna själva, och i slutändan dess medborgare, ett problem. Något som står i vägen för Projektet.

Omröstningarna sker ofta med en absurd hastighet i parlamentet (hur ska EU annars hinna bestämma så mycket?) och ofta genomförs de endast medelst handuppräckning. Detta ger oss väljare små möjligheter att hålla koll på vad våra parlamentariker har för sig. Hemliga omröstningar är emellertid ett ännu större steg i antidemokratisk riktning.

Det borde vara en självklarhet att medborgarna får veta hur deras förtroendevalda röstar i olika frågor.  Det är, som Engström uttrycker det, ett anständighetskrav. Schulz är inte bara någon halvtokig parlamentariker. Han är Europaparlamentets talman, chefen för EU:s enda demokratiska institution. Och han tycker inte att vi medborgare har att göra med vad våra folkvalda ägnar sig åt.

Hoppet om ett demokratiskt EU falnar hela tiden. För mig har det redan dött. Och nästan ännu värre är de svenska mediernas kompletta tystnad. Vem bryr sig om något så trivialt som demokrati numera?

Läs även:
HAX: Vem bryr sig när EU-eliten dissar demokratin?