Stödet för euron i Sverige är snart irrelevant i opinionsmätningarna. Men även stödet för EU är på nedgång. I YouGovs senaste mätning är det faktiskt fler som svarar att de vill lämna unionen än som vill vara kvar – 44 mot 41 procent.

Mer intressant än siffrorna i sig vore att få veta vad som gör människor negativa till EU. Är det det demokratiska underskottet? Arrogansen från EU:s ledare? Den växande övervakningsstaten? Eller kanske stegen mot en politisk union?

Sannolikt inte. I Sverige har vi nämligen en synnerligen bristfällig EU-bevakning. Många negativa aspekter av medlemskapet kommer aldrig till den breda allmänhetens kännedom. Förmodligen har den flitiga rapporteringen av eurokrisen smittat av sig på svenska folkets inställning till hela EU-projektet.

Vilket förstås är positivt. Eurokrisen säger nämligen rätt mycket om såväl tillståndet i unionen som om ledarnas självbild och sätt att tänka.