Teresa Küchler raljerar i SvD över att tokförslag i otalet initiativrapporter från Europaparlamentet får så stor medial uppmärksamhet. De flesta leder aldrig till någonting, påpekar hon.

Det är sant att de flesta initativrapporter aldrig leder till konkret lagstiftning. Men vissa gör det. Betyder det att vi ska ignorera alla? Att vi inte ska uppmärksamma när någon de facto vill förbjuda pornografi och göra internetoperatörerna till genuspoliser?

EU-parlamentet har ingen lagstiftande makt (vilket säger en del om EU eftersom parlamentet är den enda institutionen med något slags demokratisk närkontakt). Det är sant. Men att uppmärksamma dumma lagförslag kan aldrig vara fel. Det är en tvärtom en plikt för en vaken parlamentariker (som Piratpartiets Christian Engström) att göra både sina väljare och medierna uppmärksamma på vad som försiggår i demokratins namn. EU är inte direkt ett under av öppenhet. Därför behöver vi personer som aktivt gräver och uppmärksammar sådant vi annars aldrig skulle få reda på.

Bekymret i Sverige är inte för mycket EU-nyheter utan för lite. Problemet är att flertalet inte vet vilka lagförslag som debatteras och hur nära det ibland är att fullkomligt galna förslag blir lag för 500 miljoner människor. Människor behöver få veta mer om hur EU fungerar och hur problematisk frånvaron av demokratisk legitimitet är. Men svenska journalister verkar helt enkelt inte intresserade. I stället väljer alla stora svenska medier att endast rapportera från EU när regeringscheferna träffas på ett av många krismöten. Korta fototillfällen, en snabb rapport och ännu ett nödlån och sedan tillbaka till studion. Detta är otillräckligt.

Küchler har rätt i att det frodas myter och osanningar om vad EU vill göra och påtvinga medlemsländerna. Ibland är det ett bekvämt sätt för politiker att undslippa ansvar genom att skylla på EU när de genomför obekväma åtgärder på hemmaplan. Få väljare har tid, kunskap eller intresse att dubbelkolla om det stämmer. EU-samarbetet är en snårig och närmast oöverblickbar verksamhet.

Irritation över myter och överdrifter får inte göra att vi slutar bry oss. Det är tvärtom så att vi ständigt behöver vara på vår vakt mot dumheter – både i Sveriges riksdag och i EU:s institutioner.