Moderaterna får det lägsta väljarstödet på tre år i Novus senaste sammanvägda opinionsmätning. Med 18 månader kvar till valet är detta i sig inget att hetsa upp sig över. Men Moderaternas reaktion är talande.

Normalt när ett parti ombeds kommentera sitt sjunkande väljarstöd brukar dess företrädare hävda att partiet måste bli bättre på att nå ut med sin politik, att kommunikationen med väljarna måste förbättras så att partiets styrkor bli uppenbara för fler.

Så reagerar inte Moderaterna. Partisekreteraren Kent Persson svarar: ”Det handlar om att vi nu ska pröva och ompröva vår politik.” Detta är ett mantra som Persson har upprepat från den dag han presenterades som ny partisekreterare. Förnyelse och omprövning, omprövning och förnyelse. På intet vis säger detta vad Moderaterna står för, vad det tycker i enskilda frågor. Men det är förstås väldigt talande för den ideologiska ökenvandring som partiet gjort sedan Reinfeldt tog över 2003 att partisekreterarens svar på en enskild opinionsmätning är att partiet måste ompröva sin politik. Igen.

Normalt skulle ett sådant uttalande vittna om dåligt självförtroende. I Moderaternas fall handlar det nog mer om ryggradslöshet.