Hyresnämnden gick på Hyresgästföreningens linje och slog fast att fastighetsägaren inte får höja hyran med tio procent i en fastighet på Kungsholmen.

Fastighetsägarna ville ha ett prejudikat. Är det OK att höja hyrorna mer i innerstan än i ytterområdena? Hyresgästföreningen tycker inte det. De slåss för att hyresutvecklingen ska vara jämn mellan innerstad och förort. Så blev också fallet efter den senaste förhandlingen. Då ville fastighetsägarna höja mer i innerstan och mindre i ytterområdena och förvånades över att Hyresgästföreningen föredrog en lika stor höjning överallt.

För den som bor i innerstan är förstås dagens utslag välkommet. De kan fortsätta att bo relativt billigt och låta ytterstadsbor ta lika stora höjningar i solidaritet. Detta är direkt oanständigt. Men det ligger helt i linje med hur Hyresgästföreningen resonerar. De anser inte att läget ska påverka hyran. De är därmed innerstadsbornas förespråkare och inget annat.

Utslaget kommer att överklagas, men skulle domen stå fast får det förmodligen den långsiktiga konsekvensen att viljan att bygga hyresrätter i Stockholm sjunker ytterligare. Varför bygga hyresrätter när läget inte påverkar hyran nämnvärt och det är svårt att få igen de satsade pengarna? Det är helt enkelt en dålig affär.

Följden blir färre hyresrätter och fler bostadsrätter. Detta i en stad som skriker efter det förstnämnda.