Socialdemokraternas kongress är över.

Den stora frågan var hur partiet ska se på privata vinster i välfärden. Här nåddes en kompromiss. Något förbud blev det inte, men partiet vill ge kommunerna vetorätt vid etableringar. Det är dock svårt att se hur Löfven efter en eventuell valseger ska kunna få med Miljöpartiet på en politik som hotar friskolorna.

Ett mål om lägst arbetslöshet i hela EU vid 2020 sattes. Ungdomar ska garanteras sysselsättning efter tre månader.

Men överlag var det en andefattig kongress utan ideologisk glöd. Den hetaste frågan resulterade alltså i en pissvarm kompromiss.

Så grått, så fantasilöst, så luddigt och så… sossigt. Detta bådar inte gott för en rolig valrörelse nästa höst.