Sverige har aldrig haft så många poliser som nu. Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar har satsat för att utbilda fler poliser. Sedan 2006 har det tillkommit 2 500 stycken.

Satsningen har emellertid inte resulterat i fler uppklarade brott, visar en undersökning från Brå. Antalet poliser i den yttre, händelsestyrda verksamheten har inte blivit fler. Enda skillnaden är att de är mer oerfarna än tidigare, hävdar Brå.

Att kräva fler poliser är enkelt och slagfärdigt. Det är lätt att formulera och fungerar i en valrörelse. Men det löser ingenting. Ändå lär vi även framgent få se denna sorts plakatpolitik från både Socialdemokraterna och Alliansen.

Så länge inte polisens arbetssätt utvecklas och fler brott klaras upp, kommer vanliga medborgare inte att känna ett ökat förtroende för polisen.

Här kan du ladda ned Brå:s rapport Satsningen på fler polisen – vad har den lett till?, den första av tre.