Nyliberalen fyller 30 år! Det firar vi med ett brett temanummer om frihet och rättigheter. I det nya numret kan bland annat läsas om:

# Libertarianism i
praktiken

Antingen står man för principer eller så överger man dem. Oavsett tolkning av
den libertarianska ickeaggressionsprincipen är acceptansen för avvikelser den
största anledningen till libertarianismens historiskt väldokumenterade oförmåga
att förändra samhället. Per Bylund
propagerar för en libertariansk radikalism som tar ställning och står upp för
det.
# Fri rörlighet
Alla skäller på den svenska migrationspolitiken, men ingen ser grundproblemet. Fredrik Segerfeldt förklarar hur den
svenska jämlikhetsnormen bidrar till att personer med utländskt ursprung
utestängs från arbetsmarknaden. Sverige behöver göra upp med sin besatthet vid små
inkomstskillnader.
# Aktivism
Politikerna respekterar
inte våra rättigheter utan gör ständiga undantag och kompromissar bort dem. Och de flesta kommer inte att märka något förrän det
är för sent. När vi väl fått en ondskefull och överdrivet maktgalen politisk ledning är regelverket redan på plats. För att försvara våra rättigheter krävs aktivism, uppmanar
Henrik Alexandersson.

# Sex
Medan andra
europeiska länder hjälper funktionshindrade i att få sex har Sverige lett
utvecklingen åt andra hållet och förbjudit köp av alla sexuella tjänster. Oscar Swartz gör en historisk
tillbakablick på hur Sverige medelst förbud och vänsterfeministisk moralism har
gått från att vara ett öppet och tolerant land till ett som fördömer
”inkorrekt” sex.
# Vapen
Vad säger egentligen forskningen om effekterna
av vapenregleringar? Antagandet att det är vanligt med
stölder av vapen från legala ägare och användning av tidigare legala vapen vid
brottslighet saknar empiriskt stöd, skriver Erik Lakomaa.
# Integritet
Den övervakning som sker när
alla människors elektroniska trafik överlämnas till
amerikanska myndigheter i bulk
vänder helt på begreppen. Nu är vi alla misstänkta terrorister tills motsatsen
bevisats, skriver Hans Li Engnell.

Dessutom: Hur gjordes Nyliberalen för 30 år sedan? Henrik Bejke minns tiden före datorns intåg.