Det låter som ett dåligt skämt men är förstås en helt logisk utveckling av EU-staten. EU tänker sätta upp en egen nyhetstjänst.

Motiveringen är att den traditionella pressen saknar ett ”europeiskt perspektiv” i sin rapportering och har misslyckats med att ”skapa medvetenhet och förståelse” för EU. Kort sagt: unionen är less på all kritisk rapportering. Granskande journalister är ett otyg. Lyckligtvis är de få till antalet, men en enda journalist kan starta oroligheter och ge allmänheten ”fel” bild av unionen.

Därför lanserar EU-kommissionen sin egen nyhetstjänst med en – ta-daa! – ”balanserad och neutral” synvinkel.

Det tråkiga är att det är vi skattebetalare som står för notan – 3,2 miljoner euro årligen till att börja med. Trösten är att EU:s egen nyhetstjänst lär bjuda på en uppsjö av material för alla satiriker där ute.

via HAX