Rösträttsåldern kommer till och från upp till diskussion. Inte sällan ligger ett egenintresse i förslaget till sänkts rösträttsålder – Miljöpartiet är exempelvis starkare bland 16-åringar än bland vuxna. Denna gång är det en forskare i biologisk och kulturell evolution som föreslår en sänkning.

Det finns absolut relevanta argument för att låta 16-åringar rösta. Att enbart avfärda förslaget med att ungdomar i den åldern inte är tillräckligt mogna duger inte eftersom det finns gott om lågbegåvade vuxna som därmed i konsekvensens namn borde fråntas sin rösträtt. Det finns även desto fler normalbegåvade men djupt okunniga människor som får rösta.

Forskaren hävdar att undersökningar i Tyskland visat att 16-åringar inte röstar mer populistiskt än äldre. I svenska skolval har dock Sverigedemokraterna fått betydligt större stöd än de har på riksplanet och populister inom vänstern vinner också framgång.

Även om det kan hävdas att 16-åringar är välinformerade om världen i dag, är allting relativt. Skolan fokuserar väldigt snävt på ett fåtal ämnen och på västvärlden medan resten av världen mer eller mindre utestängs.

Argumentet att dagens system med 18-årsgräns innebär att vissa inte får rösta förrän de är 22 år faller platt. Det skulle lika gärna kunna vara ett argument för att korta mandatperioderna till tidigare tre eller rent av två år.

Jag är visserligen inte helt främmande inför en sänkning av rösträttsåldern. Men det känns en aning märkligt att personer som inte ens får köpa en öl ska få vara med och påverka Sveriges politiska framtid. Det känns underligt att personer som nätt och jämnt får ha sex, och som i lagens mening ännu betraktas som barn, ska få bestämma hur riksdagen ska se ut.

Och något borde vi väl ha lärt oss av att ha en 18-åring i riksdagen?