Jag undrar hur Bradley Manning, denne späde men modige man, mår just nu.

Domaren Denise Lind dömde Manning på samtliga punkter utom den grövsta – att ha bistått fienden. Detta kan ses som en liten upprättelse och kommer att bli principiellt viktigt för Mannings eftermäle.

Men det är förstås en klen tröst just nu. Bradley Manning kommer att få sitta större delen av sitt liv i fängelse. Hans har redan tillbringat tre år i militärfängelse under förfärliga och tortyrliknande förhållanden.

Något är fundamentalt fel när den som med fara för sitt eget liv avslöjar krigsförbrytelser och övergrepp själv spärras in. Att den amerikanska staten vill spärra in honom har jag full förståelse för. Ur dess perspektiv.

Mer besvärande är att den amerikanska allmänheten inte mer enhälligt har tagit ställning för Bradley Manning under rättsprocessen. Den ger därmed tummen upp för fler statliga övergrepp framöver.

Läs även:
HAX: Bradley Manning fälld för allt utom att ha bistått fienden