De senaste veckorna har hela västvärlden krupit underdånigt för USA. I stället för att sätta ned foten och låta USA:s buggning och övervakning av europeiska institutioner, regeringar och medborgare få de allvarliga diplomatiska konsekvenser de förtjänar, har europeiska ledare ömsom protesterat lite förstrött, ömsom viftat bort det hela som oviktigt. Det måste vara idel leenden i Vita huset just nu.

Sverige är i detta hänseende den kanske största knähunden av dem alla. Sverige gjorde gemensam sak med västvärldens mest övervakade land, Storbritannien, för att stoppa kommissionen från att ta upp frågan om amerikansk övervakning i måndagens samtal med USA.

Fredrik Reinfeldt ville i Almedalen inte ens kommentera det NSA sysslar med. Carl Bildt har konsekvent visat att han inte arbetar för svenska intressen utan amerikanska. Och den svenska oppositionen är ungefär lika tyst.

En förklaring till ointresset för europeiska medborgares integritet och privatliv visavi amerikanska säkerhetsintressen, är förstås att EU-länderna själva övervakar sina befolkningar. Sverige kan inte gärna klandra USA för något den svenska staten i praktiken redan gör. Oavsett om det är brittiska, amerikanska eller svenska myndigheter som övervakar oss, är du och jag förloraren.

Om det är något de senaste veckorna har visat, är det att det inte finns någon riktig skyddsvall för mänskliga rättigheter i västvärlden. Alla springer supermakten USA:s ärenden, vissa (som Tyskland) under tämligen förnedrande omständigheter.

Därför är enda alternativet för en visselblåsare som Edward Snowden socialistiska knasländer som Venezuela. Om han nu tar sig dit och inte tvingas ned på europeisk mark och utlämnas till USA av någon ”allierad”.

Men människor i Sverige, Tyskland och Frankrike kan göra skillnad. När allt kommer omkring är regeringar och folkvalda församlingar inget värda om folket inte vill veta av dem. Vi kan avsätta dem.

För en sak måste göras klar: staten står inte på din sida. Staten är alltid din fiende. Det är dags att fler börjar förstå det nu. 

Läs även:
HAX skriver om det nya projektet Heml.is, en meddelandetjänst som ska vara omöjlig att avlyssna (du kan stödja projektet här). Det är just så här vi måste svara på staters och företagets gemensamma kamp om vårt privatliv. Kampen är inte förlorad än. Vi måste bara omgruppera.