Den blivande FN-ambassadören Samantha Power uttryckte i en utfrågning skarp kritik mot FN:s oförmåga att få stopp på inbördeskriget i Syrien. Hon menar att historien kommer att döma detta misslyckande hårt.

Jag vet inte det jag. De flesta har nog inte så stora förhoppningar på FN längre. Syrierna har sannolikt större (om än fortfarande små) förhoppningar på att USA och enskilda EU-länder kan kunna få ett stopp på våldet.

Tiden när vi förväntade oss att FN skulle göra en positiv skillnad i våldsamma konflikter dog rimligen i Srebrenica 1995.