Det ringer i klockorna. Lamporna blinkar rött. USA utlyser ett terrorlarm. De varnar för en förestående attack i Jemen. Som en följd har flera länder stängt sina ambassader i huvudstaden Sanaa.

Terrorhotet känns påtagligt lägligt. Efter avslöjanden om global övervakning och den pågående jakten på läckan Edward Snowden vill USA sannolikt skapa andra rubriker och leda vår uppmärksamhet annorstädes.

De lyckades. Den skärpta terrorberedskapen blev förstasidesstoff världen över. För några ögonblick har människor glömt allt vad NSA och Prism heter och i stället åter börjat svettas över al-Qaidas påstådda slagkraftighet.

Varje gång USA eller någon annan stat blåser i terroristluren bör vi vara uppmärksamma – och skeptiska. Det finns naturligtvis ett syfte bakom varje terrorlarm och tidpunkten för det.

I dessa dagar, när USA:s anseende sjunkit i världen till en ny bottennivå (om det fanns en ranking skulle landet sannolikt få så kallad skräpstatus), är det särskilt angeläget att ta påstådda terrorhot med en stor skopa salt.