I vintras kom många EU-medborgare till Stockholm för att tigga pengar. Många saknade någonstans att bo. Socialtjänsten garanterar inte tak över huvudet för EU-medborgare, vilket blev en omdebatterad fråga. Ett härbärge enbart för EU-medborgare blev lösningen för vissa.

När tiggarna skulle återvända hem uppstod ett problem. Många sade sig sakna medel för en hemresa. Det innebar att Stockholms stad till slut betalade runt 600 000 kronor i hemresebidrag. Pengarna togs från den vanliga budgeten.

Ryktet att stockholmarna står för hemresan om du kommer för att tigga spreds förstås snabbt. Vi kan därför räkna med att antalet tiggare kommer att stiga kommande höst och vinter.

Detta kan ses som ett kallt och oempatiskt inlägg. Men frågan är varför stockholmarna ska behöva betala hemresan för personer som vill komma hit och tigga. Rimligtvis är det respektive ambassad som ska ombesörja medel för hemresa.

Möjligheten att få pengarna utan att nödvändigtvis vara pank synes goda. Socialtjänsten har inga befogenheter att kontrollera om migranten har medel för hemfärd eller ej.

Lita på att detta kommer att diskuteras mer framöver.