För somliga är innehållet i EU:s politik mindre viktigt än att unionen fortsätter att svälja nya stater.

Två borgerliga Europaparlamentskandidater (folkpartist och moderat) skriver tillsammans med generalsekreteraren för Svensk Israel-information att Israel på sikt borde bli medlem i EU.

Tanken är absurd. Israel utpekas ofta av borgerliga som ljuset i Mellanösterns mörker, och visserligen är landet en demokrati. Men Israel är inte en vanlig stat. Det är en ultrareligiös krigarstat som bombar civila urskillningslöst med fosfor, ockuperar mark, beslagtar privat egendom och ägnar sig åt en långsam folkfördrivning.

Givet Israel upprepade brott mot internationell rätt är det svårt att se hur det ens skulle kunna komma till några seriösa förhandlingar. Vilken värdegrund menar artikelförfattarna att Israel delar med EU:s medlemsstater?

Att EU sägs vara vår tids stora fredsprojekt förklarar kanske lite närmare vart artikelförfattarna vill komma. Om Israel bara blir medlemmar i EU, kommer freden till Mellanöstern. Nästa steg borde väl bli att införa euron.

Här praktiseras lite gemensam värdegrund.