Miljöpartiet vill lägga över 300 miljoner kronor på normkritiskt arbete i landets skolor för att få pojkar att ifrågasätta ”förlegade könsnormer” och förhindra rekrytering till ”extremistiska miljöer”, berättar Riksdag & Departement.

Miljöpartiet lyfter fram ett reellt problem, nämligen att pojkar har det svårare i skolan än flickor. Men att en satsning på normkritik skulle hjälpa pojkar att klara skolan bättre ställer jag mig tveksam till. Anti-pluggkulturer till trots.

Och vad synen på extremism beträffar finns alltid skäl att vara lite försiktig i dessa tider, i synnerhet som kritiker av den svenska feminismen allt oftare beskrivs som extremister och rent av fascister.

Det beror således helt på vad Miljöpartiet lägger i begrepp som normkritik och extremism…