Polisen i Lund har skapat en fil i vilken över 4 000 romer har registrerats. Många är ostraffade. En fjärdedel är barn. Datafilen är i praktiken ett stort släktträd som visar människors släktförhållanden. 

Denna nyhet har genererat betydligt mer spinn i medierna än uppgifterna att FRA är en stöttepelare i det globala övervakningsnät som rattas av amerikanska NSA och brittiska GCHQ.

Jag tror att det kan förklaras med närhetsprincipen. Nu är det svensk polis som är boven. Och att svensk polis registrerar svenska medborgare i ett register baserat på etnisk grund går helt enkelt inte att försvara utifrån en luddig argumentation om ”allas säkerhet” från upplevda hot.

Justitieministern säger sig ha fått ”en chock”. Oppositionen kräver svar. Vissa vill göra detta till en fråga om rasism, och förmodligen är det så många på vänsterkanten kommer att tolka och använda nyheten framgent – som ett tecken på hur rasistiskt Sverige är. Jag tror att vi i stället bör se detta ur ett bredare övervakningsperspektiv.

Någonting har fått ett (förmodligen större) antal poliser att upprätta och underhålla ett register över romer. Någonting har gjort att ingen av dem uppenbarligen funderat över det olämpliga i detta. När privatlivet är utsatt för bombardemang från alla håll och kanter, när människor vant sig vid att behöva lämna ifrån sig massor av personlig information till myndigheter och företag, och när alla sådana åtgärder gång efter annan motiveras med att den som inte har något att dölja heller inte har något att frukta, sker en glidning som möjliggör och legitimerar övergrepp som detta. Även inom den myndighet som ska skydda liv och egendom i riket.

Låt detta bli en startpunkt för en bredare och nyktrare debatt om värdet av personlig integritet, om privatlivets helgd och om den ständigt närvarande risken för statliga övergrepp mot människors rätt att få leva i fred.

Läs även: 
Anna Troberg, Rick Falkvinge, Mina moderata karameller