Vänsterpartiet anser att omställningen från territorialt till insatsförsvar har gått för långt. Partiet vill därför återinföra värnplikten.

I en riksdagsmotion, som såväl partiledaren Jonas Sjöstedt som den utrikespolitiske talespersonen Hans Linde satt sitt namn på, hänvisas till landets försvarsförmåga. Ett annat argument är att unga genom att tvingas göra värnplikt får ”lära sig förstå vikten av ett försvar”.

Vänsterpartiet har stött omställningen av det svenska försvaret. Att partiet nu hävdar att utvecklingen har gått för långt är därför lite märkligt. Man kan inte gärna ha lite värnplikt. Antingen har man ett tvångssystem som tvingar människor att ägna närmare ett år av sitt liv med vapen i hand, och straffar dem som vägrar. Eller så har man det inte.

Det finns mycket att säga om dagens svenska försvar – eller frånvaron av ett. Men att återinföra ett nationellt slaverisystem som släpar unga män och kvinnor ut i busken mot deras vilja är ingen bra lösning. I alla fall inte om nu Sjöstedt & Linde inte tänkt göra upp med ryssen utanför Moskvas portar.

Läs även:
HAX