USA betalar i dag priset av sin hämningslösa ekonomiska politik. Landet har slut på pengar och tvingas stänga bland annat parker och museer. Många statsanställda står utan lön. Verkligheten har slagit till.

Det enda den amerikanska administrationen har gjort under de senaste åren, och egentligen längre tid än så, är att skjuta problemet på framtiden. Verkliga reformer har uteblivit, den politiska låsningen på Capitol Hill har gjort det hart när omöjligt att hitta konstruktiva lösningar.

Den amerikanska militären och det enormt kostsamma övervakningskomplexet, som skapades långt innan Barack Obama tillträdde men som har byggts ut under hans presidentskap, förblir orörda. Politikerna i Washington skulle ju kunna börja med att halvera militärutgifterna och banta sin oerhört kostsamma övervakningsstat. Då skulle pengarna räcka till parker och museer utan problem.

Men det kommer såklart inte att hända. USA definierar sig i mångt och mycket genom sin militärmakt, sina krig och sin patriotism. Att dra åt svångremmen på militären vore opatriotiskt. Och ingen president vågar minska övervakningen av rädsla för att en attack kan komma och ruinera dennes politiska eftermäle.

USA är i dag en bankrutt stat. Det är ingen AAA-stat längre, vad Obama än hävdar. Amerikanska politiker måste börja ta till sig den verkligheten. Det verkar inte ha sjunkit in ännu.