Våldet minskar i samhället. Antalet mord går nedåt och gatuvåldet i Stockholms innerstad minskar markant.

Detta är en internationell trend och i sig ingen ny upptäckt, men den förtjänar att upprepas (som i gårdagens DN) eftersom vi genom mediernas intresse för grova brott lätt kan förledas att anta att motsatt utveckling pågår.

På medeltiden var mord 30 gånger vanligare än i dag. Även om vi går tillbaka till 1900-talets början ser vi att dagens människor lever i en tryggare tid (och på fler sätt än bara mätt i risken för att bli utsatt för våld). Varför är det då kontroversiellt att hävda detta?

Dels tror jag att det hänger samman med mediernas dramaturgi. Långsamma, stegvisa förändringar som inte märks från ett år till ett annat är svåra att väcka intresse för. Fattigdomsminskningen i världen är en sådan. Mediernas fokus ligger fortfarande på enskilda hungerkatastrofer och konflikter som händer här och nu. Då är det ganska ointressant att den långsiktiga trenden är att världen faktiskt blir bättre.

Men jag tror också att det finns en vida spridd uppfattning hos människor att allting blir sämre. Vi gillar att gnälla, trots att det egentligen sällan funnits så goda skäl att vara optimistisk om levnadsstandarden för världens befolkning som nu.

Det verkar också finnas något kittlande i domedagsscenarierna. Biograferna och TV-tablåerna fylls av filmer och serier med apokalyptiskt tema – om världen efter att allt gick åt skogen. Vissa handlar om klimatet, andra om krig eller sjukdomar. Antalet militära konflikter i världen är dock rekordlågt (och antalet demokratiska stater rekordhögt). Sjukdomsbekämpningen går framåt i takt med att fattigdomen minskar. Och vad klimatet anbelangar, finns goda skäl att vara skeptisk till de mest fantasifulla scenarier som målas upp på bästa sändningstid i TV.

Att världen blir en allt tryggare plats för allt fler innebär inte att det inte finns många stora utmaningar som kräver en lösning. Men det är nyttigt att stanna upp ibland och räta ut perspektiven en aning. Särskilt när det hävdas att folk inte vågar gå ut på kvällarna längre i ett av världens tryggaste länder.