Härom dagen kunde vi läsa att unga kvinnor är den grupp som är allra mest sjukskriven (SVT:s Agenda hade ett inslag om det). Alltfler unga försöker också ta sina liv.

Det låter otroligt, men enligt Jobbhälsobarometern har 80 procent av kvinnor under 30 år varit borta från jobbet det senaste året. Motsvarande siffra för män är 75 procent, och den minskar för båda könen ju äldre vi blir.

Nu kan det finnas många förklaringar till dessa siffror, men de fick mig ändå att fundera lite över de psykiska ohälsotal bland barn och unga som presenteras med jämna mellanrum. Den psykiska ohälsan ökar nämligen mest, och även i Jobbhälsobarometern kommer den psykiska ohälsan på tal: 42 procent av kvinnorna under 30 har känt psykiskt obehag av att gå till jobbet. Det är nästan varannan, och detta i en ålder när vi ska vara som friskast och starkast. Arbetslivet har ju bara börjat.

Jag kan inte låta bli att fundera över tänkbara orsaker. Kan det vara så att många har haft det alldeles för förspänt hemma och att de inte klarar av ett arbetsliv som ställer krav på dem? Eller handlar det om att unga kvinnor ställer för höga krav på sig själva och klappar ihop när de inser att allt inte är perfekt?

Jag tror att det är bådadera. Dels att många har levt en tämligen skyddad tillvaro hemma hos sina föräldrar. De har kort och gott blivit väldigt bortskämda, mött få prövningar och alltid kunnat lita till sina föräldrar när de behöver något. Samtidigt ställer många kvinnor onödigt höga krav på sig själva. Det börjar redan i skolan, och där har det varit effektivt. Pojkar halkar efter i grundskolan och kommer aldrig ikapp.

Det verkar också ha med barnafödande att göra – sjuktalen ökar för kvinnor efter första barnet. En förklaring är att kvinnor i dag både vill göra karriär och vara perfekta mammor. Det ska ammas och pratas karriär samtidigt, vilket underblåses på karriärsidorna i dagstidningarna.

Ett tips: Lär dig att bli självständig från dina föräldrar så snart du gått ut gymnasiet, gärna tidigare. Och tillåt dig själv att misslyckas. Allt måste inte vara perfekt, livet är och ska vara kryddat med fallgropar och kostsamma lärdomar. Annars har du inte levt.