Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala har gjort en studie som visar att unga i hög grad är utsatta för sexuella övergrepp. Nyheten fick stor spridning i rikstäckande medier, och organisationer som arbetar med offer för sexuella övergrepp säger att de inte är förvånade.

I studien tillfrågades 20 000 kvinnor och män i åldrarna 18-75 år. Svarsfrekvensen var låg, för att inte säga usel (52 procent). Detta är ett besvärande bortfall som de ansvariga bör reflektera kring. Av de som valde att svara menade 13 procent av kvinnorna att de ”tvingats till samlag eller utsatts för försök till detta innan de fyllt 18 år”.

Redan här ringer varningsklockorna. Vad är det egentligen vi fått veta? Att ha tvingats till samlag och ”utsatts för försök” är två skilda saker. Frågan har gjorts medvetet bred för att få upp antalet jakande svar. Detta är intellektuellt ohederligt och borde självfallet ha påpekats i nyhetsrapporteringen. Men medierna är som alltid lata och väldigt okritiska till det material de får.

Jag vågar påstå att de flesta, även jag själv, utsatts för ett så kallat försök till samlag innan de fyllt 18 år. Detta är inte samma sak som ett övergrepp – om nu inte NCK menar att man inte ska syssla med sex innan man fyllt 18 år och att all sexuell aktivitet dessförinnan är att betrakta som ett övergrepp.

Studien kommer att publiceras i sin helhet i februari nästa år. Det finns således skäl att återkomma med kritiska ögon när det sker. Något säger mig nämligen att den kommer få ännu mer uppmärksamhet i medierna då.