Det har varit många, långa och hemska år. Men den tragiska rättssåpan vid namn Thomas Quick är äntligen på väg mot ett slags avslut.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare, statsvetaren Daniel Tarschys, att leda en kommission som ska granska hela Quickfallet och presentera sina resultat den 15 januari 2015. Redan inom några veckor, den 16 december, ska dock det nya rättspsykiatriska utlåtandet om Sture Bergwall vara klart. Då får vi veta hur hans chanser att släppas fri ser ut. Hans advokat Thomas Olsson tror att Säter redan har påbörjat en utslussning. 

Regeringens tillsatta utredning kommer bestå av två huvuddelar: dels ska utredaren granska rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmålsprocesser som till slut resulterade i att Bergwall blev dömd för åtta mord han inte begått, dels ska utredaren analysera ifall det funnits strukturella brister i rättsväsendets och vårdens agerande och i så fall föreslå förslag på åtgärder.

Något ansvar kommer inte att utkrävas. Kommissionen ska granska förfarandet men inte peka ut några skyldiga. Det är alltså inte fråga om ett räfst och rättarting. Det var väntat, och känns väldigt svenskt. Men kanske kan det ändå komma något gott ur en dylik utredning om den kan fastslå hur polisutredningen och (van)vården skapade den perfekta storm av olyckliga omständigheter som möjliggjorde ett helt land att tro på fantasifoster som seriemördaren Thomas Quick.

Rättshaverister som Göran Lambertz kommer fortsätta förneka att fallet Quick är en rättsskandal och påstå att allt har gått rätt till. Andra, som Säters terapeut Birgitta Ståhle, har vett nog att inte öppna munnen. Mest besvärande just nu är att ett justitieråd i Högsta domstolen fortsätter att misstänkliggöra en person som frikänts för mord. Det är otänkbart att det skulle ske i något annat enskilt fall än just detta. Att politiker börjar kräva Lambertz avgång är å andra sidan inte mycket bättre. De ska inte uttrycka synpunkter om enskilda domares åsikter. Däremot kan jag förstå att juristkollegor nu känner att de måste ta bladet från munnen.

Avslutningsvis kan konstateras att det säger ganska mycket om hela fallet Quick att en välutbildad och tidigare mycket respekterad person som Göran Lambertz kan hamna så här fullständigt fel.

Läs även:
HAX, Dexion, Niklas Wahllöf