Tänk om varje valrörelse handlade mer om medborgarnas fri- och rättigheter och mindre om utbyggda bidrags- och subventionssystem.

Tänk om riksdagspartierna slogs om att vara det som bäst slog vakt om människors rätt till ett privatliv.

Tänk om partierna tävlade om vem som tar rättssäkerheten på störst allvar.

Tänk om fler såg värdet i att besluten ska fattas så nära människor som möjligt, nämligen av dem själva.

Tänk om den politiska makten faktiskt avskaffade lagar i stället för att ständigt stifta nya.

Tänk om fler brydde sig mindre om hur andra lever sina liv och mer om hur de lever sina egna.