Dagen bjöd på två nyheter som rör den globala övervakningen och avlyssningen. Mitt i upprördheten över att FRA spionerar på Ryssland åt amerikanerna hamnade uppgiften att NSA dagligen kartlägger flera hundra miljoner mobiltelefoner världen över lite i skymundan.

Nu sägs den i Sverige så omhuldade alliansfriheten vara i farozonen, eller rent av övergiven. Sverige har förstås i realiteten inte varit alliansfritt sedan andra världskriget. Alliansfriheten har varit en politisk charad som spelats upp samtidigt som Sverige utvidgat sitt militära samarbete med Nato.

Men mest besvärande med uppgifterna, som varken regeringen eller Försvarets radioanstalt vill kommentera, är att FRA-lagen kräver att FRA ska utgå från nationella underrättelsebehov och därigenom tjäna svenska intressen. Nu tyder det mesta på att myndigheten springer USA:s ärenden. Genom att förse amerikanerna med uppgifter om Ryssland och ryska ledare kan FRA får något tillbaka som månne är av intresse för Sverige.

Dagens andra nyhet är alltså uppgifterna från Washington Post om att NSA övervakar all världens mobiltelefontrafik. Varje dag hämtar myndigheten in närmare fem miljarder positionsuppgifter. Det är en monumentalt material som NSA inte alls behöver för att se vilken terrorist som ringer vem. Eftersom våra telefoner i dag i praktiken är spårsändare kan den amerikanska underrättelsetjänsten inte bara se vem vi ringde och när utan också var vi befann oss.

Det som krävs på kort sikt är mer insyn. Regering och riksdag måste vara öppna med vad svenska myndigheter ägnar sig åt och varför. Att lagstiftarna inte verkar veta vad svensk underrättelsetjänst sysslar med ser inte så bra ut. Att makthavarna ljuger svenska folket rakt upp i ansiktet är inte acceptabelt.

På längre sikt måste vi dock få igång en bredare debatt om varför personlig integritet är viktigt. Så länge människor inte upplever att deras liv påverkas av att både svenska och utländska underrättelsemyndigheter har stenkoll på dem, blir det svårt att få till stånd en attitydförändring.

Så länge för få bryr sig, kan övervakningen fortsätta.

Läs även: 
HAX: Vilken är egentligen dagens riktiga övervakningsnyhet?
Anna Troberg: FRA-cirkusen är som en otrevlig mardröm
Opassande: Motståndet lever