Debatten om en samtyckeslagstiftning är i full gång. Feministiska debattörer passar nu på att trycka på för en lagändring.

Socialdemokraterna verkar falla till föga. Morgan Johansson vill ha en utredning för att ”komma ur den här situationen”, som han uttryckte saken i SVT:s Aktuellt.

Så sent som den 1 juli i fjol gjordes ändringar i sexualbrottslagen. Rekvisitet ändrades från ”hjälplöst tillstånd” till ”särskilt utsatt situation”. Det uppmärksammade övergreppet mot tjejen i Tensta, som sparkade igång debatten om en samtyckeslag, inträffade innan den nya lagen trädde i kraft, och lagar kan inte gälla retroaktivt. Vi vet således inte ännu hur en liknande situation hade bedömts enligt den nya lagen. Har vi så bråttom att vi inte ens invänta detta innan vi går vidare med eventuella förändringar?

Normerna kommer förändras med en samtyckeslag, tror Katarina Wennstam och hänvisar till barnaga och sexköp. Wennstam hänvisar till fall där killar ”åtminstone betett sig väldigt illa” mot tjejer. Men att bete sig illa behöver inte nödvändigtvis vara ett brott i lagens mening.

Och framför allt: Normen i dag är inte att stå i kö för att ha sex med en berusad tjej en efter en. Det är inte ett gängse beteende. De flesta beter sig faktiskt inte så. Det är direkt oförskämt att påstå att de flesta killar och män har den inställningen till sex och samtycke och att normerna i samhället därför behöver förändras med en lag.

Man ska alltid akta sig för att dra långtgående slutsatser av ett eller ett fåtal rättsfall, som nu görs. Politikerna vet inte hur de ska vrida sig för att göra alla nöjda. Moderaternas Anti Avsan, som arbetat både som polis och domare, argumenterade i Aktuellt sakligt för varför en samtyckeslag inte behövs. Han tog Storbritannien som exempel på att en samtyckeslagstiftning riskerar att flytta fokus till målsäganden. Det handlar dessutom om att utvidga brottet våldtäkt, inte om bevisfrågor, påpekar Avsan.

Samtycke har dessutom nyligen utretts i samband med den stora sexualbrottsutredningen som resulterade i en lagändring så sent som i fjol. Då avstyrktes en samtyckeslagstiftning. Vad som har hänt sedan dess är att opinionen har blivit mer högljudd och uppmärksammad i medierna, vilket fått fler politiker att hoppa på tåget för att visa att de ”tar ansvar”.

Lagar ska inte stressas fram. Och de ska inte stiftas som ett svar på en tillfällig högljudd opinion. Hittills är det bara Moderaterna som håller huvudet kallt i denna fråga. Men hur länge?