Den amerikanska toppdiplomaten Victoria Nuland bad EU dra åt helvete (”fuck the EU”) i ett samtal  om krisen i Ukraina som spelades in.

Carl Bildt har förstås sin alldeles egna tolkning av diplomatens ordval. Han tycker i stället att själva inspelningen är klandervärd, inte vad Nuland sade om EU. Det kan ju ha varit Ryssland som spelade in.

Bildt har verkligen blivit en karikatyr. En tragisk karikatyr. Försvinn, karl!