Under onsdagen röstade Europaparlamentet för att rekommendera införandet av en sexköpslag i EU:s medlemsländer. Syftet är att bekämpa prostitutionen genom att straffa köparen enligt svensk modell.

Parlamentet har därmed köpt den svenska radikalfeministiska synen på sexhandel rakt av. Prostitution klassas som en form av våld mot kvinnor och flickor och parlamentet rör samman sexhandel, trafficking, myndiga och omyndiga i en enda röra. Det är alltså en karbonkopia av den svenska diskursen.

I sak har detta ingen effekt eftersom frågan inte ligger på EU-nivå utan avgörs av varje enskilt medlemsland. Men det är symptomatiskt att politiker uttrycker en åsikt utan att ta hänsyn till motargument, och att de anser att alla bör anpassa sig till deras ståndpunkt.

Att sexarbetare ska ha samma fri- och rättigheter som alla andra människor är inget som moralister som Anna Hedh (S) vill överväga. Det säger mycket om den människosyn som ligger bakom Europaparlamentets ställningstagande.