Så skedde det igen. Alexander Bard lämnar ett politiskt parti för ett annat under ett våldsamt utbrott.

Den utlösande orsaken denna gång var att Bard ledsnat på att Centerkvinnorna vill exportera sexköpslagen till andra EU-länder. Det var en senkommen reaktion då partiet ju röstade för sexköpslagen 1998 och sedan dess inte har ändrat åsikt i frågan. Om Bard hade andra förhoppningar får det stå för honom.

Nu är det Piratpartiet som står på tur, just det parti som Bard under Liberatitiden högröstat stämplade som ”rättshaveristiskt”.

Jaha, Anna Troberg. Grattis…?