Bostadsbristen är stor på många håll i Sverige, men ingenstans är den så akut och får sådana konsekvenser som i huvudstaden.

Bostadsproblematiken är Stockholms största utmaning. Den hämmar tillväxten, tvingar unga att bli mambos och leder till enorma kostnader för skattebetalarna när Socialtjänsten i panik tvingas placera människor på hotell (vilket förstås även har med sociallagstiftningen att göra).

Närmare 440 000 personer står i kö Bostadsförmedlingen i Stockholm. Runt 80 000 av dem är i akut behov av en bostad. Det saknas inte förslag på hur vi kan råda bot på bostadsproblematiken. Att stegvis ta bort hyresregleringen, att förenkla byggplansprocesserna efter tysk modell, att bygga enklare och billigare för att både snabba på byggandet och få ned priserna – regeringen borde tacka och ta emot och sätta igång. Helst i går.

Men i stället för att ta intryck av allt detta vill regeringen tillsätta ännu en utredning och begrava frågan till efter valet (vilket i praktiken lär innebära att problemet läggs i knäet på en rödgrön regering, som ju inget hellre vill än att bevara dagens system och skylla på giriga bostadsbolag). Därtill skyller Alliansen på kommunerna.

De rödgröna vill behålla dagens bruksvärdessystem. De ser över huvud taget inte kopplingen mellan hyresregleringen och de växande köerna. I praktiken är hyresregleringen, som Hyresgästföreningen slåss så envist för, ett skydd för innerstadsbor på attraktiva adresser att fortsätta bo billigt. Det drabbar i synnerhet personer med låga inkomster som i dag ratas av alltfler hyresvärdar.

Vi har alltså en fullständig låsning i en fråga som är avgörande för Sveriges tillväxt på sikt. Bostadsbristen är helt och hållet politiskt skapad. Nu vill varken regering eller opposition kännas vid något ansvar för den.

Expressen kallar regeringens agerande pinsamt. Ett annat sätt att beskriva det är fegt och cyniskt. Samtidigt som regeringen tycker att frågan måste utredas ännu en gång, fortsätter människor att flytta från ett andrahandsboende till ett annat för ockerhyror.

Och dessa politiker söker vårt förtroende…

Tidigare bloggat:
Hyresregleringens förbannelse