Efter Edward Snowdens läckor om NSA:s globala massövervakning i fjol tillsatte Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter en utredning. Föga förvånande har de europeiska underrättelsetjänsterna, varav flera arbetar väldigt nära NSA, inte velat ställa upp och svara på frågor.

I går debatterades slutrapporten. Votering sker i dag. Eftersom det hela endast lär sluta i en uppmaning behöver medlemsländerna inte bry sig om kritik mot hur de egna underrättelsetjänsterna beter sig. Sverige kan alltså fortsätta låtsas att FRA är ett föredöme.

Borgerliga politiker slingrar sig som masken på en krok. Snowden misstänkliggörs av moderater och folkpartister för att han befinner sig i Ryssland. Men det kritiker som Anna Maria Corazza Bildt, Allan Widman och Olle Schmidt bortser från är att Snowden befinner sig i Ryssland eftersom varken Sverige eller något annat EU-land ville ta emot honom.

Misstänkliggörandet av Snowdens gärning är dessutom ohederlig. Ingen har visat på att Snowden lämnat helt felaktiga uppgifter. Det har varit upp till ett fåtal utvalda tidningar att bearbeta och tolka materialet som han läckt. Eventuella feltolkningar har stått för dem, inte Snowden. Det är dessutom värt att minnas att den amerikanska ilskan mot visselblåsaren ju handlar om att han läckt korrekt information.

Folkpartisten Olle Schmidt gör en logisk kullerbytta när han hävdar att ”om EU ska göra något för Edward Snowden måste det ske tillsammans med USA.”

Ursäkta? Själva poängen med att en person söker asyl är väl att det föreligger ett hot mot vederbörande i eller från hemlandet? Resonerar Schmidt likadant vid andra asylansökningar? Att det mottagande landet måste ha ett godkännande från landet som hotar den sökande? Vilken unik asylpolitik Folkpartiet plötsligt har skaffat sig.

I detta fall handlar det förstås om att bocka och buga för en supermakt. Krypandet för USA är inte bara besvärande. Det är rent av äckligt. Företrädare för ett ”liberalt” svenskt parti tar öppet ställning för massövervakning och för att jaga visselblåsare som avslöjar grova och omfattande övergrepp på våra fri- och rättigheter.

Detta borde skrämma bort väljare som tar det där med liberalism på lite större allvar.

Läs även:
HAX