Edward Snowdens läckor har möjligen inte fått de genomgripande effekter som vi hade hoppats på. Men de har de facto haft effekt. Vinsten är att vi fått en diskussion om individens rätt till ett privatliv och gränser för statens rätt att kränka det.

Men den stora boven i dramat, USA, kommer inte att backa. Barack Obama är inte beredd att göra några större inskränkningar av den övervakningsstat han varit med om att bygga ut.

Det pratas visserligen om ”omfattande förändringar”. Enligt New Yorks Times källor kommer Obama lägga fram ett lagförslag som ska sätta stopp för bulkinsamlingen av amerikaners telefondata. Men Obama vill att NSA:s kapacitet att samla in informationen ska bevaras. Och det är långt ifrån säkert att övervakningskåta republikaner går med på att inskränkta det allsmäktiga NSA.

Trots att den amerikanska administrationen inte har lyckats visa på ett enda fall där NSA stoppat en misstänkt terrorist och ställt denne inför rätta (de missade för övrigt även de ryska planerna att annektera Krim), kan massövervakningen alltså mycket väl komma att fortsätta som tidigare.

Bara för att de kan.