”Eftersom Sverige i dag lider av strukturell ojämställdhet är det vår politik att väga upp för detta genom att säkerställa att vår politik gynnar främst kvinnor”, konstaterar Miljöpartiets Per Bolund på Brännpunkt.

Det är på modet att vara feminist igen. Det var det inte 00-talets andra hälft. Nu har emellertid alla riksdagspartier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fullt ut inkorporerat det feministiska tankegodset. Extremistpartier som Feministiskt initiativ får full tänkbara täckning i alla välvilliga medier. Och de är många.

Miljöpartiet har framgångsrikt utmålat sig som ett mittenalternativ som står över vänster-höger-käbblet. Partiet vill inte inordna sig på den traditionella politiska skalan. Men MP är vänster. Väldigt vänster. Partiet har under lång tid predikat mot tillväxt och upprepade gånger hävdat att ”tillväxtens gränser är nådd”. Ett absurt påstående som visar hur inskränkt partiets ideologi är.

Nu ska MP även positionera sig som ett feministiskt parti på vänsterflygeln. Alla män förväntas tycka att det är helt i sin ordning när Bolund konstaterar att 65 procent av miljöpartisternas reformer i nya budgeten går till kvinnor.

Kommunisterna förespråkar klass mot klass. Feministerna kön mot kön. Det är samma kollektivistiska dumheter – att ställa grupp mot grupp och underblåsa konflikter. Du är din kollektiva tillhörighet, inte dina unika individuella förmågor.

Det är för mig obegripligt hur liberaler kan överväga en röst på Miljöpartiet. MP är ett vänsterparti av tämligen traditionellt snitt. Fokus på miljöfrågorna har månne skymt sikten för många och gjort att MP fått en ”snällhetsstämpel” som exempelvis Vänsterpartiet inte har på samma sätt.

Nu vet vi dessutom att MP är öppet mansfientligt. Så om du är man bör du alltså vända blicken någon annanstans. Miljöpartiet är inte ett parti för dig.

Tidigare bloggat:
Det luktar Fi(s)