Jag har varit instängd på en konferens i två dagar. Men nyheten om EU-domstolens utslag att datalagringsdirektivet strider mot grundläggande fri- och rättigheter och måste upphöra har inte gått mig förbi. Direktivet är ogiltigförklarat. Det är dött.

EU-domstolen har alltså slagit fast att i avvägningen mellan brottsbekämpning och personlig integritet väger den sistnämnda tyngst. Domstolen har alltså fattat just det beslut alla integritetsvänner slagits så frenetiskt för under lång tid, vilket är oerhört glädjande.

En operatör, Bahnhof, reagerade direkt. De slutar efter samråd med sina jurister att lagra uppgifter om sina användare och har även raderat tidigare lagrad info eftersom direktivet, som jag förstår det, upphör att gälla retroaktivt.

Rimligen borde väl även medlemsländernas lagstiftning falla i och med detta utslag? Så enkelt är det tyvärr inte. I alla fall inte i Sverige. Beatrice Ask hänvisar tills vidare till att ”svensk lag gäller”. Hon vill helst inte avskaffa datalagringen. Detta betyder i praktiken att Sveriges justitieminister vill behålla en lagstiftning som strider mot mänskliga fri- och rättigheter. Det är hårresande. Men vi som följt Asks tid som justitieminister är väl inte särskilt överraskade över hennes reaktion.

Ask vill ”väga” utslaget mot det påstådda behovet av att lagra trafikuppgifter i brottsbekämpande syfte. Det kan alltså bli så att riksdagen beslutar behålla den svenska lagen – bara för att den kan.

Det vore förfärande. Trafikdata ska inte lagras i bulk, människor som inte är misstänkta för brott ska inte behöva få sin trafik lagrad utan tillåtelse. Detta är en självklarhet för alla som önskar en rättsstat, och just detta har vi nu ett domstolsutslag på. Att politikerna som klubbade direktivet i riksdagen nu slingrar sig som masken på en krok, och så gärna vill framstå som ansvarstagande integritetsvänner, är ett tragiskt politiskt skådespel.

Avslutningsvis är det väldigt anmärkningsvärt att just Centerpartiet nu slår på trumman och i ett pressmeddelande jublar över EU-domstolens utslag. Partiet röstade ju för implementeringen av datalrgingsdirektivet 2012, trots sin höga svansföring innan omröstningen.

Centerpartiets trovärdighet i dessa frågor måste sägas ha nått något slags bottennivå nu. Det kan vara bra för väljarna att minnas detta i september.

Läs även:
HAX1, HAX2, Christian Engström, Mark Klamberg