Utbildningsradion (UR) ska göra ett eget Big Brother. Av politik.

I programmet, som heter ”Diktatorn” och sänds i åtta halvtimmesavsnitt, stängs åtta personer med olika bakgrund och åsikter in i en simulerad diktatur i åtta dagar. Deltagarna kommer enligt programbeskrivningen att fråntas sina demokratiska rättigheter. De rättigheter som räknas upp är yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten att äta sig mätt (OK?) och rätten att klä sig som man vill (eh…?).

DN Kultur uppmärksammar dock inte programmet av dessa anledningar. Det som väcker kulturblaskans intresse är att några deltagare förväntas ”ge uttryck för homofobi, rasism och antifeminism”. Det sistnämnda skulle alltså vara lika illa som homofobi och rasism.

Man häpnar inte längre. Detta är ju defaultläget i Sverige. Antifeminism beskrivs som något ont, farligt, ja rent av antidemokratiskt. DN Kultur frågar projektledaren Charlotte Sifvert om en debatt mellan personer med sådana åsikter går ihop med public service-regeln om att markera mot antidemokratiska uttalanden.

Syftet är att det ska uppstå en diskussion, förklarar Sifvert. Vilket ju är positivt. Men, och detta är ett stort men: Serien kommer att klippas och det som ”går över gränsen” tas bort. Eftersom SVT, SR och UR är den politiska korrekthetens språkrör i Sverige, kan vi räkna med att redigeringen kommer att skapa hjältar och bovar. Man behöver inte fundera särskilt länge över i vilken kategori den antifeministiske deltagaren lär hamna.

Valet av deltagare kan också vara ett tydligt tecken på hur ärligt menad debatten är, och vad UR vill få ut av den. Jag har väldigt svårt att tro att UR är ute efter en öppen och ärlig debatt som inte vinns av någon.

Den 28 oktober, det vill säga efter riksdagsvalet, ska programmet börja sändas. Men vi lär nog höra en del om det innan dess.