Socialdemokraternas Veronica Palm vill förbjuda sexistisk reklam. Hon tycker inte att branschen har tagit sitt ansvar – tvärtom har vi ”översköljts” av sexistisk och stereotyp reklam.

Veronica Palm menar att unga kvinnor mår dåligt av underklädesreklam som visar smala kvinnor. Lyckligtvis finns en universallösning att ta till vid sådana här tillfällen. Lagstiftning!

Vi får se till att hitta en lösning där vi inte tullar på tryckfrihet eller yttrandefrihet men där vi skyddar unga kvinnor från den ohälsa reklamen innebär. […] När man säljer trosor behöver man visa rumpor, men inte när man säljer motorcyklar och bilar.Bara att viss reklam anses innebära ”ohälsa” bland unga tyder på en rätt obehaglig syn på yttrande- och tryckfrihet. Dels gör Palm unga kvinnor till offer, dels vill hon göra tydliga inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten.

Det är också värt att notera att Palm i egenskap av politiker uppenbarligen anser sig kvalificerad att avgöra hur enskilda branscher bäst kan sälja sina produkter. Kanske borde Veronica Palm sadla om till konsult i stället.

Att hålla henne borta från den lagstiftande församlingen vore i alla fall önskvärt.