Centerns Annie Lööf och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt har båda gjort det – en gnuggtatuering till stöd för rörelsen Fatta (ej att blandas ihop med Fatah) som arbetar för en samtyckeslagstiftning i Sverige.

Fatta-kampanjen har tidigare klätts av föredömligt av Per Hagwall, så det behöver inte göras igen. I korthet kan sägas att rörelsen genom feltolkad statistik försöker blåsa upp skillnaden mellan antalet anmälda våldtäkter och fällande domar i syfte att måla en bild av en rättslöshet för svenska kvinnor. Utifrån denna ställs sedan krav på en skärpt sexualbrottslagstiftning, ett så kallat samtyckesrekvisit.

Att Sjöstedt, Jason Diakité och Babben Larsson gör sig till åtlöje i detta spektakel må vara hänt. Men att partiledaren för Centerpartiet, som faktiskt visat en del liberala tendenser emellanåt, gör detsamma är beklämmande.

Enligt Lööf sköts kampanjen av engagerade personer som ”vågar tänka nytt”. Ja, åtminstone när det gäller hur statistik ska tolkas.