I Sandviken tjänar kommunen årligen en halv miljard kronor på invandringen, kunde vi läsa om i flera medier. Detta skulle tydligen ses som det definitiva slaget mot Sverigedemokraternas verklighetsbeskrivning, knockouten på all invandringskritik.

Nyheten spreds och delades okritiskt på sociala medier. Som brukligt brydde sig få om att granska hur revisionsbyrån PwC hade räknat, hur resultatet blev som det blev. Några kritiska röster (som alltid tillfrågas när SD:s beräkningar blir offentliga) syntes inte till. Demokratiminister Birgitta Ohlsson hyllade i stället resultatet. Hon kallade invandringen för ”en välfärdsvinst för kommunen”. Även integrationsminister Erik Ullenhag stämde in i hyllningskören.

Men som flera med stor tydlighet har visat, ger beräkningarna ett väldigt missledande resultat. Dels räknas det bara på gruppen 20-64 år, det vill säga den ålderskategori som ska vara en samhällsvinst. Grupperna 0-19 och pensionärer är förstås en nettoförlust, men räknas inte med.

Dels räknas bara kommunens kostnader och inkomster. Det innebär att landstingets och statens kostnader ignoreras. Dit hör effekterna av ersättnings- och skatteutjämningssystem. Det mesta av kostnaderna finns således inte med i beräkningen. Sandviken får pengar från staten, vilka tacksamt tas emot. Andra skattebetalare möjliggör alltså för Sandviken att räkna fram fina siffror.

Nu kan ju vissa invända att man inte ska sätta en prislapp på människor. Men det är precis vad Sandvikens kommun har begärt att PwC ska göra. Sedan har de presenterat ett försåtligt och missvisande resultat.

Sådana här räknefel döljer att Sverige har en dålig, kanske rent av usel, integration. Att arbetslösheten är mycket större bland utlandsfödda än bland infödda svenskar. Att människor fastnar i mångårigt bidragsberoende, tvingas in på värdelösa SFI-utbildningar och inte lyckas bli självständiga. Det är ett vansinnigt resursslöseri, och första steget till en bättre integration är inte att söka dölja dess brister.

Fakta är bästa vapnet mot rasism, säger Patrik Häljeryd, vice ordförande i Arbetsmarknads- och trafiknämnden i kommunen. Tråkigt då att Sandviken väljer att fara med osanning. Just den här sortens slapphet slår tillbaka direkt. Sverigedemokraterna fick just en hel spann vatten på sin kvarn.

Rapporten kan laddas ned via Per Hagwalls blogg.

Läs även: 
Per Hagwall, Fnordspotting