Stig-Björn Ljunggren var en av talarna på årets sommarseminarium med Frihetsfronten. Han pratade om socialdemokratin, nyliberalismen, 80-talet och framtiden. Ljunggren var kunnig, kvick och tankeväckande. Precis som vanligt.

Mest spridning fick hans passage om Feministiskt initiativ:

”Fi vill ha mansskatt, men vill samtidigt att man ska få bestämma sitt kön själv. Kostnadsfritt.”

Om Fi skulle få inflytande över politiken (i detta fall kan det faktiskt räcka med Miljöpartiets Åsa Romsås) kommer skatteplanering få en helt ny innebörd…