Trots skärpta straff, trots en enig riksdag om det förfärliga i sexhandel och trots att särskilda prostitutionsgrupper arbetar för att nå både säljare och köpare, åker färre fast för sexköp i Stockholm.

Är det månne så att polisen prioriterar riktig brottslighet i stället? Om det är så, vad ska lagstiftarna hitta på? Höja straffet igen? Alliansregeringen har redan skärpt straffskalan för sexköp. Förslag finns på att gå vidare med ”grovt sexköp” och förbud av sexköp utomlands (efter norsk modell).

Moralisterna i regering och riksdag sitter säkert redan nu och filar på nästa steg. I detta avseende spelar det ingen roll vilken färg nästa regering har.