Årets riksdagsval satte fingret på ett problem som alltfler liberaler och konservativa känner igen sig i: det finns inga vettiga partier att rösta på längre. Alla har kladdat ihop sig i mitten och tycker likadant i alla frågor.

Sju av åtta riksdagspartier är så överens att det inte finns något annat än procentsatser och marginaler att bråka om längre. Sverigedemokraterna sticker ut i migrations- och integrationsfrågorna, men är i övrigt ett tämligen traditionellt socialkonservativt parti med inslag av socialdemokratisk välfärdsvurm. Framför allt har samtliga partier gemensamt att de vill att politiken ska bestämma mer över våra liv.

Det behövs en ny kraft i svensk politik. Ett riktigt alternativ. Det lär aldrig finnas ett parti att omfamna helhjärtat, men om ett nytt parti åtminstone kan stå för hälften av nedanstående idéer, har det min röst.

Från detta nya parti skulle jag vilja se:

FRIHET UNDER ANSVAR
– självförsörjning som ett självändamål, vilket betyder lägre skatter och färre bidrag
– ersätt sysselsättningsmålet med ett självförsörjningsmål (ex: politiken ska syfta till att så många som möjligt blir självförsörjande, inte att de har någon sorts sysselsättning betald av andra)
– likhet inför lagen, oavsett kön, läggning eller härkomst
– alla vuxna har rätt att ingå partnerskap, det ceremoniella sköts privat och religiösa församlingar bestämmer själva vilka som får vigas hos dem
– stärkt äganderätt (ex: staten ska inte förbjuda rökning på andras mark, däremot kan ägaren av egendomen förbjuda någon att röka eller beträda området)
– insikt: det är företagare och entreprenörer, inte politiker, som skapar arbetstillfällen
– mer liberal vapenlagstiftning som inte misstänkliggör skötsamma vapenägare

BROTT OCH STRAFF
– skärpta straff för våldsbrott
– avskaffad ”två tredjedelsregel” – tidig frigivning ska vara undantag, inte regel
– större fokus på återfallsprevention under interneringen
– brott utan offer stryks, vilket bl.a. omfattar narkotikainnehav, sexköp, koppleri men också sådant trams som dansförbud utan tillstånd, innehav av viss pornografi och provokativ konst
– reformera nämndemannasystemet – inga politiska domstolar!

SVERIGE I VÄRLDEN
– Sverige ut ur EU, frihandelsavtal med övriga världen
– en självständig utrikespolitik men med gott samarbete med likasinnade stater
– stärkt försvarsmakt med målet att skydda svenska gränser
– bevara en fri riksbank och den svenska kronan

MIGRATION M.M.
– alla som vill komma till Sverige är välkomna så länge de försörjer sig själva och inte begår brott
– den som vill ta hit vänner eller anhöriga förväntas stå för uppehälle och försörjning tills vederbörande löst det själv
– avskaffat enprocentsmål i biståndspolitiken, plocka bort korrupta regimer från biståndslistan och satsa på akut katastrofbistånd som räddar liv
– medborgarskap som förvärvats på oärligt sätt kan återkallas
– alla oavsett härkomst ska ha samma rättigheter på arbetsmarknaden (ex: inga specialanställningar utifrån födelseland)

TRYGGHET OCH RÄTTSSÄKERHET
– stärkt skydd för den personliga integriteten (ex: avskaffad bulklagring av ej brottsmisstänktas kommunikation, en ny FRA-lag som tydligt avgränsar myndighetens befogenheter och en genomlysning av verksamheten vart fjärde år så att ändamålsglidning ej sker)
– fokus på rättssäkerheten i all ny lagstiftning
– inrättandet av en konstitutionsdomstol
– devisen ”få men bra myndigheter” förverkligas
– riksdagen bantas på ledamöter (små klasser är bättre än stora)
– tre mandatperioder i rad införs som gräns för hur länge en riksdagsledamot kan sitta
– stärkt yttrandefrihet, vilket betyder att människor får stå ut med att inte allt som sägs, skrivs och på annat sätt uttrycks faller dem i smaken
– ta bort lagen om hets mot (vissa) folkgrupp(er)
– informationsfriheten ska vara skyddad (ex: staten har ej rätt att censurera vare sig tidningar, filmer eller webbsajter)
– religionsfriheten ska skyddas, men övergrepp i religionens namn accepteras ej

SKATTER M.M.
– skala ned progressiviteten i skatteskalan och inför på sikt platt skatt
– sluta straffbeskatta viss konsumtion
– öka flexibiliteten på arbetsmarknaden genom att avskaffa LAS och göra det lättare att anställa och avskeda vid behov
– avskaffa på sikt Arbetsförmedlingen och låt privata aktörer ta över
– allt offentligt stöd till extremistorganisationer och samfund dras in
– avskaffa de generella bidragen och behovspröva de stödåtgärder som anses nödvändiga

ÖVRIGT
– ersätt skolplikten med en läroplikt
– en skola befriad från politisk klåfingrighet (ex: skolan ansvarar själv för disciplin och pedagogik)
– en konst fri från politiken
– staten ska ej syssla med så kallad genusvetenskap

– avkaffa bruksvärdesprincipen, inför marknadshyror stegvis
– röj upp i regelträsket runt bostadsbyggandet, korta byggplanprocessen
– låt ett enhetligt bolag ta över underhållet av järnvägen

– avskaffa en rad statliga monopol, som Systembolagets detaljhandelsmonopol och spelmonopolet
– avskaffa diskrimineringsombudsmannen
– skydd för djur och natur, men ej tokbeskattning
– utbyggd kärnkraft med moderna reaktorer, de fossila bränslena fasas ut

Ungefär så. Kort sagt ett parti som tar idén om frihet under ansvar på allvar. Som erkänner människors integritet och förmåga att vara herrar i sina egna liv. 

Hand upp, någon?

Man kan väl få drömma…