Jag hade nästan glömt hur det var att ha sossar vid makten. Oförlåtligt, förstås. Men i åtta år har såväl Stockholm som Sverige styrts av Alliansen. Trots att de ställt till med oräkneliga dumheter har det åtminstone hänt några bra saker också.
Nu är de dagarna över. Vi kommer stå i vägen för en skitfläkt i fyra år framåt. Prio för den nya så kallade samarbetsregeringen är att höja skatterna och förbjuda saker. Samma fokus har de rödgröna i Stockholms stad, med stöd av feministerna.
Högre inkomstskatter, högre arbetsgivaravgifter för unga, skatt på vägslitage, förmodligen en skatt på flyget, höjd skatt på kärnkraftsreaktorer, återinförd skatt på kärnkraftsproducerad el, höjd skatt på tobak… Ja, faktiskt även höjd skatt på grus. Gruset måste naturligtvis bekämpas med alla medel. 
Regeringsunderlaget kan sägas bestå av rödgröna tvåfrågepartier; De ser högre skatter och förbud som lösningen på alla problem. Allt handlar om att människor ska bestämma mindre i sina liv och att allt som är roligt ska förbjudas eller regleras.
Det kommer bli fyra långa år det här…