Fredrik Reinfeldt gjorde sitt motstånd mot Sverigedemokraterna till något slags högre mission. För detta har han hyllats av politiker, ledarskribenter, krönikörer och andra av olika politisk färg. Mona Sahlin hyllade Reinfeldt på självaste valnatten.
Moderaternas egen slutsats av väljarflykten till SD har varit att detta ändå är en väljargrupp som partiet inte vill ha. M är ju ett öppet parti, minsann (en kontrast till Reinfeldts segertal 2010 om att ”alla ska känna sig hemma i våra nya moderater”). 
Men när Ipsos på uppdrag av DN frågar Moderaternas väljare visar det sig att stödet för ett samarbete med SD är stort. 53 procent av moderatväljarna förordar ett samarbete medan bara 39 procent säger nej. 
Av alla svarande tycker 48 procent att övriga partier ska samarbeta med SD medan 43 procent anser att partiet ska isoleras. Stödet för ett samarbete med SD är alltså större bland Moderaternas väljare än i väljarkåren generellt.
Ovanstående opinionsmätning visar på ett dilemma för den kommande moderatledningen. Den måste välja väg, men den kommer att bli skumpig oavsett val. Det är dock lättare att byta kurs efter ett ledarbyte. Kampen mot SD var i mångt och mycket Reinfeldts egen. Ute i kommuner och landsting kommer borgerliga partier sannolikt att behöva samarbeta med SD. Det kommer med tiden att göra Moderaternas benhårda motstånd på riksplanet alltmer främmande.
Vilken väg M tar beror förstås mycket på vem som väljs som partiledare till våren. Men vem det än blir kommer personen rimligtvis inte vilja att väljarflykten till SD fortsätter. 
I opposition kan M visserligen bli mer populistiskt och lova allt som partiet inte genomförde, eller rent av motsatte sig, i regeringsställning. Där ingår mer pengar till försvaret, sänkt skatt för pensionärer och andra satsningar, dvs. sådant som SD gick till val på.
Men den nya moderatledaren kommer också tvingas väcka frågan om det kanske är så att 13 procent av väljarkåren, varav många tidigare moderater, faktiskt röstade på SD därför att de ansåg att partiet har den bästa invandringspolitiken. Den slutsatsen återstår ännu att dra.