Det verkar faktiskt som om något är på väg att hända. Allt fler artiklar som kritiserar den nuvarande miljöpartistiska migrationspolitiken dyker upp.

Ännu saknas utspel från de tunga spelarna. Men tabut mot att i alla fall diskutera frågan verkar börja luckras upp något.

Centerpartisten Staffan Danielsson, f.d. riksdagsledamot, har skapat ett Facebookupprop ”för en sansad asyl- och flyktingpolitik”. Den moderate statsvetaren Carl Johan Ljungberg efterfrågar en borgerlig migrationspolitik som i korthet går ut på att ställa högre krav på den som invandrar. Expressens Anna Dahlberg har skrivit ett flertal artiklar på ämnet svensk asyl- och integrationspolitik. Nu senast ifrågasätter hon tabut kring att diskutera volymerna.

SvD:s Tove Lifvendahl berör volymfrågan och kräver en genomtänkt hållning från politikerna. Samma tidnings Sanna Rayman kritiserar de borgerliga partierna för att komma med tomma besvärjelser i stället för integrationspolitiska lösningar.

Allt fler på den borgerliga kanten verkar alltså reagera. Migrationsverkets uppskrivna prognoser över asylsökande och vetskapen om att anhöriginvandringen tidigare har varit dubbelt så stor som de positiva asylbeskeden, tycks ha fått fler att inse att jakten på lösningar börjar brådska. Om Sverige ska ta emot uppemot 600 000 människor under denna mandatperiod och varken har en arbetsmarknads- eller bostadspolitik som pallar för trycket från alla som redan har kommit hit, är det klart att goda råd är dyra.

I går hade de två största partierna ett ypperligt tillfälle att presentera nytänkande och smarta lösningar för svenska folket när arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Moderaternas Elisabeth Svantesson möttes i SVT:s Agenda. Debatten blev emellertid ännu ett bevis för att partierna vet vad som är fel men inte har en aning om hur de ska komma tillrätta med det.

Alla partier står inför ett vägval. Att fortsätta som tidigare, se hela mottagningssystemet kollapsa och bana väg för Sverigedemokraterna i ännu ett val. Eller att på allvar sätta sig ned och fundera över det rimliga i att ett sjuprocentsparti ska diktera denna viktiga fråga.